Apakah skop Pernyataan Privasi ini?

Pernyataan Privasi ini terpakai untuk tapak web, aplikasi mudah alih, dan perkhidmatan digital yang memaut atau menyiarkan Pernyataan Privasi ini. Pernyataan Privasi ini bertujuan untuk memberitahu anda jenis Data Peribadi tentang anda yang boleh dikumpul oleh Allergan plc, termasuk entiti sekutu kami (dirujuk secara kolektif sebagai “Allergan,” “kami,” “milik kami,” atau “kita”), bagaimana kami mengumpul Data Peribadi, untuk tujuan apa yang kami gunakan Data Peribadi anda, kepada siapa kami boleh mendedahkan Data Peribadi anda, dan apa hak anda yang mungkin ada untuk mengehadkan penggunaan Data Peribadi anda. Dalam Pernyataan Privasi ini, kami akan secara kolektif merujuk kepada tapak web, aplikasi, dan perkhidmatan digital yang boleh memaut atau menyiarkan Pernyataan Privasi ini sebagai “tapak web”.

Apakah jenis Data Peribadi yang boleh kami kumpulkan tentang anda?

Data Peribadi adalah apa-apa maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti, mencari, atau menghubungi anda. Ia juga termasuk maklumat lain yang mungkin berkaitan dengan Data Peribadi tersebut.

Melalui tapak web kami yang memaut Pernyataan Privasi ini, kami boleh mengumpul dan memproses:

 • Data Peribadi yang tidak mengenal pasti nama anda secara langsung (seperti Alamat IP) atau mempunyai maklumat hubungan anda, tetapi yang boleh digunakan untuk mengenal pasti bahawa komputer atau peranti tertentu telah mengakses tapak web kami dan yang jika digabungkan dengan maklumat tertentu yang lain boleh digunakan untuk mengenal pasti anda. Kami menerima Data Peribadi ini melalui interaksi anda dengan tapak web kami, dan Data Peribadi tersebut mungkin termasuk yang berikut:
  • Data demografi;
  • Pengecam dalam talian;
  • Alamat IP;
  • Data daripada kuki kami;
  • Kuki pihak ke-3; dan/atau
  • Penggunaan media sosial

  Data Peribadi yang dapat dikenal pasti secara langsung tentang anda, yang boleh dikumpul terus daripada anda apabila anda berinteraksi dengan kami, contohnya apabila anda mendaftar di tapak web kami; menggunakan mana-mana ciri atau aplikasi interaktif; mendaftar untuk menerima surat berita atau rebat; atau membuat pembelian terus. Kami boleh mengumpul data tambahan daripada pembekal data pihak ketiga yang menambah baik fail kami atau dari tapak media sosial seperti Facebook, jika anda suka halaman kami atau menyertai komuniti media sosial kami. Contoh jenis-jenis Data Peribadi tersebut:

  • Data hubungan, seperti nama, alamat e-mel, alamat surat-menyurat, atau nombor telefon anda;
  • Data perhubungan, termasuk maklumat tentang produk, rawatan dan keadaan kesihatan yang menarik minat anda;
  • Data urus niaga, termasuk pembelian, pertanyaan, dan maklumat tentang cara anda menggunakan tapak web dan aplikasi mudah alih Allergan; dan/atau
  • Data akaun kewangan, seperti nombor kad kredit atau nombor pengenalan kebangsaan anda;
  • Data geo lokasi, seperti yang mungkin dihantar kepada kami oleh telefon pintar anda atau peranti peka lokasi anda yang lain.
Allergan adalah tertakluk kepada undang-undang, peraturan, atau peruntukan tatakelakuan persatuan industri yang menghendaki Allergan mengesan, melaporkan dan mendedahkan maklumat yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau pemindahan aset-aset bernilai lain kepada profesional penjagaan kesihatan dan/atau organisasi penjagaan kesihatan berlesen. Kewajipan pelaporan dan pendedahan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada yuran dan honorarium, tajaan, geran pendidikan, sumbangan, hospitaliti, pembayaran balik perjalanan serta perbelanjaan dan lain-lain. Selain amaun yang dibayar, data yang Allergan perlu melapor dan mendedahkan termasuk nama, nama keluarga dan alamat profesional dan/atau organisasi penjagaan kesihatan individu yang kepadanya pembayaran telah dibuat (“Data Boleh Lapor”). Pendedahan Data Boleh Lapor dilakukan melalui tapak web yang boleh diakses secara umum, termasuk tapak web Allergan, seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, peraturan, atau peruntukan tatakelakuan persatuan industri yang terpakai. Dengan mengakses tapak web Allergan dan/atau memasukkan Data Boleh Lapor terus ke dalamnya, anda memahami dan bersetuju bahawa Allergan mungkin dikehendaki mengumpul dan memproses Data Boleh Lapor.

Bagaimana kami akan menggunakan Data Peribadi anda?

Pemprosesan Data Peribadi anda termasuk di mana kami boleh merakam, mengatur, menstruktur, menyimpan, menyesuaikan atau meminda, mengambil semula, berunding, menggunakan, mendedahkan melalui penghantaran, penyebaran, atau sebaliknya menjadikannya tersedia, menyelaraskan atau menggabungkan, menyekat, memadamkan, atau memusnahkan Data Peribadi Anda.

Kami boleh memproses Data Peribadi anda untuk tujuan berikut:

 • Tujuan pematuhan dan keselamatan kemudahan dan rangkaian syarikat;
 • Membenarkan, memberi, mentadbir, memantau, dan menamatkan akses kepada atau menggunakan sistem, kemudahan, rekod, harta, dan infrastruktur Allergan;
 • Menjejak interaksi anda dengan kami;
 • Mengaudit program dan perkhidmatan kami untuk tujuan pematuhan;
 • Di mana kita mempunyai kewajipan undang-undang untuk memproses Data Peribadi;
 • Analisis statistik, termasuk analisis yang dilakukan oleh vendor kami;
 • Pentadbiran tapak web; dan / atau
 • Untuk tujuan perniagaan seperti:
  • Aktiviti pemasaran, termasuk mengesan kuki pihak ketiga dan mencipta profil berasaskan minat yang berkaitan dengan interaksi anda dengan kami atau orang lain
  • Untuk memberi maklum balas kepada permintaan anda berkenaan maklumat, produk, perkhidmatan, termasuk menguruskan akaun dalam talian anda dengan kami dan menyediakan perkhidmatan jaminan untuk produk tertentu;
  • Untuk memberi anda maklumat kesihatan umum (seperti maklumat mengenai keadaan kesihatan tertentu) serta maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kami;
  • Untuk memberi anda komunikasi dan tawaran pemasaran untuk produk dan perkhidmatan;
  • Untuk mentadbir program promosi, seperti cabutan bertuah, ganjaran, dan program rebat;
  • Untuk menentukan sama ada anda layak untuk produk, perkhidmatan, atau program tertentu (seperti program penjimatan pesakit);
  • Untuk mengembangkan hubungan perniagaan kami dengan anda, jika anda mempunyai hubungan perniagaan atau profesional dengan Allergan;
  • Untuk usaha penyelidikan dan pembangunan kami;
  • Untuk menjadikan data anonim supaya ia bukan lagi Data Peribadi;
  • Untuk keselamatan produk, seperti pelaporan kejadian buruk, atau untuk menyampaikan maklumat keselamatan produk kepada anda; dan/atau
  • Untuk tujuan perniagaan harian yang lain, seperti pemprosesan bayaran dan pengurusan akaun kewangan, pembangunan produk, pengurusan kontrak, pentadbiran tapak web, penyelesaian, analitik, pencegahan penipuan, tadbir urus korporat, pelaporan, dan pematuhan undang-undang.


Untuk sebarang tujuan tambahan di mana kami dikehendaki memberitahu anda dan mendapatkan persetujuan anda, termasuk tujuan yang diperlukan oleh undang-undang tempatan, kami akan mendapatkan persetujuan anda sebelum kami memproses Data Peribadi anda untuk tujuan tersebut.

Apakah asas undang-undang kami untuk Memproses Data Peribadi anda?

Asas undang-undang yang sah dan terpakai untuk kami memproses Data Peribadi anda bagi tujuan khusus yang disenaraikan di atas termasuk yang berikut:

 • Berdasarkan persetujuan anda: Dalam sesetengah kes, kami mungkin meminta kebenaran anda untuk mengumpul dan memproses Data Peribadi anda. Jika anda memilih untuk memberi kami persetujuan anda, anda kemudiannya boleh menarik balik persetujuan anda (atau memilih keluar) dengan menghubungi kami seperti yang diterangkan dalam bahagian “Bagaimana untuk menghubungi kami jika terdapat sebarang pertanyaan atau kebimbangan” di bawah. Sila ambil perhatian bahawa jika anda menarik balik persetujuan anda, ia tidak akan menjejaskan sebarang pemprosesan Data Peribadi anda yang telah berlaku. Di mana kami memproses Data Peribadi anda berdasarkan persetujuan, kami akan memberikan maklumat yang lebih terperinci kepada anda ketika kami mendapatkan persetujuan anda.

 • Pematuhan undang-undang terpakai atau perlaksanaan kontrak: Dalam keadaan tertentu, kami mungkin perlu memproses Data Peribadi anda untuk mematuhi undang-undang/peraturan yang berkaitan atau memenuhi kewajipan kami di bawah kontrak yang mana anda tertakluk. Di mana kami memproses Data Peribadi anda untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami, anda mungkin tidak akan dibenarkan untuk membantah aktiviti pemprosesan ini, tetapi anda biasanya akan berhak untuk mengakses atau menyemak maklumat ini kecuali jika ia akan menghalang kewajipan undang-undang kami. Di mana kami memproses untuk memenuhi kewajipan kontrak kami di bawah kontrak yang mana anda merupakan pihak, anda mungkin tidak dapat membantah pemprosesan ini, atau jika anda memilih keluar atau membantah pemprosesan kami, ia mungkin menjejaskan keupayaan kami untuk melaksanakan kewajipan kontrak kami terhadap anda.

 • Kepentingan sah kami: Kami boleh memproses Data Peribadi anda berdasarkan kepentingan sah kami dalam berkomunikasi dengan anda dan menguruskan interaksi kami dengan anda tentang produk dan perkhidmatan kami, penyelidikan saintifik, dan peluang pendidikan. Selain daripada hak-hak lain yang anda mungkin nyatakan di bawah, anda berhak membantah pemprosesan Data Peribadi anda yang sedemikian. Anda boleh memfailkan bantahan anda dengan menghubungi kami seperti yang diterangkan dalam bahagian “Bagaimana untuk menghubungi kami jika terdapat sebarang pertanyaan atau kebimbangan” di bawah.

Kuki dan Teknologi Serupa yang mengumpul Data Peribadi

Suar Web
Tapak web kami boleh menggunakan teknologi yang dikenali sebagai suar web yang membolehkan pengumpulan maklumat log web. Suar web (juga dikenali sebagai “tag tindakan” atau “teknologi GIF jelas” ialah grafik kecil pada halaman web atau dalam mesej e-mel yang direka untuk menjejak halaman yang dilihat atau mesej yang dibuka. Maklumat log web dikumpul apabila anda melawat salah satu tapak web kami pada komputer yang menjadi hos tapak web kami (dipanggil “pelayan web”). Kami boleh menggunakan suar web untuk membantu menentukan mesej e-mel mana yang dihantar oleh kami telah dibuka dan sama ada mesej telah diambil tindakan. Suar web juga membantu menganalisis keberkesanan tapak web dengan mengira bilangan pengunjung ke tapak web atau bilangan pengunjung yang mengklik pada elemen-elemen utama tapak.

Kuki
Tapak web ini boleh menggunakan teknologi yang dipanggil “kuki”. Kuki ialah fail data kecil yang boleh diletakkan oleh tapak web pada cakera keras komputer anda, di mana fail penyemak imbas internet anda disimpan. Kuki menjimatkan masa untuk memasukkan semula maklumat tertentu di beberapa bahagian pendaftaran kerana kuki boleh digunakan untuk mendayakan tapak “mengingati” maklumat pengunjung yang telah dimasukkan sebelumnya. Kuki juga membantu menyampaikan kepada anda maklumat khusus yang digunakan dan menjejaki cara bahagian-bahagian tapak web itu digunakan. Kuki boleh dimasukkan ke dalam komputer anda oleh kami dan oleh pihak ketiga yang mempunyai hubungan kontrak dengan kami, seperti perkhidmatan analisis web dan perkhidmatan rangkaian pengiklanan. Dengan penyemak imbas Internet atau perisian lain, anda boleh mengubah tetapan penyemak imbas anda untuk memadam kuki dari cakera keras komputer anda, menyekat semua kuki, atau menerima amaran sebelum kuki disimpan. Sila semak arahan penyemak imbas anda untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan fungsi-fungsi ini. Jika anda membuang kuki-kuki, fungsi tapak web boleh menjadi terhad, dan anda mungkin tidak dapat memanfaatkan banyak ciri tapak tersebut.

Jangan Jejak
Terdapat pelbagai cara untuk mencegah penjejakan aktiviti dalam talian anda. Salah satunya adalah menetapkan pilihan dalam penyemak imbas anda yang akan memberi amaran kepada tapak web yang anda kunjungi bahawa anda tidak mahu tapak web tersebut mengumpul maklumat tertentu tentang anda. Ini dirujuk sebagai isyarat Jangan Jejak (Do-Not-Track , “DNT”). Sila ambil perhatian bahawa buat masa ini tapak web dan sumber-sumber berasaskan web kami tidak dapat bertindak balas terhadap isyarat-isyarat tersebut dari penyemak imbas web. Pada masa ini, tiada standard yang diterima secara universal untuk sebarang tindakan yang harus dilakukan oleh sesebuah syarikat apabila isyarat DNT dikesan.

Google Analytics
Google Analytics boleh digunakan untuk membantu menjadikan tapak web kami berfungsi dengan lebih baik dan membantu kami mengenal pasti bahagian-bahagian tapak web yang digunakan. Google Analytics menggunakan alat teknikal seperti, kuki pihak pertama dan kod JavaScript, untuk mengumpul maklumat tentang pengunjung. Perkhidmatan Google Analytics menjejak pengunjung ke tapak web yang telah mengaktifkan JavaScript. Google Analytics menjejak, secara anonim, bagaimana pengunjung berinteraksi dengan tapak web, termasuk dari mana mereka datang dan apa yang mereka lakukan di sesebuah tapak. Google Analytics mengumpul maklumat yang dinyatakan di atas daripada pengguna.

Maklumat ini digunakan untuk mentadbir dan mengemas kini tapak web, dan kami juga akan menilai sama ada pengunjung ke tapak tersebut sepadan dengan demografi tapak yang dijangka dan menentukan cara bagaimana pengguna utama melayari kandungan.

A. Peruntukan Pilih Keluar:
Google Analytics menawarkan peruntukan pilih keluar untuk pengunjung tapak web yang tidak mahu data mereka dikumpulkan. Anda boleh menerima lebih banyak maklumat mengenai pilihan ini di sini: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

B. Penggunaan Data oleh Google:
Google dan anak syarikat milik penuhnya boleh mengekalkan dan menggunakan, tertakluk kepada terma Dasar Privasinya (terdapat di http://www.google.com/privacy.html, atau URL lain yang boleh disediakan oleh Google dari semasa ke semasa) maklumat yang dikumpulkan dalam penggunaan Perkongsian dan Pendedahan Maklumat Google Analytics anda.

Pemalam Media Sosial
Tapak web kami boleh menggunakan pemalam media sosial untuk membolehkan anda berkongsi maklumat dengan mudah dengan orang lain. Apabila anda melawat tapak web kami, pengendali pemalam media sosial yang terdapat di tapak web kami boleh meletakkan kuki pada komputer anda yang membolehkan pengendali mengenali individu di tapak web mereka yang pernah mengunjungi tapak kami. Sekiranya anda pernah, sebelumnya, melog masuk ke tapak web media sosial semasa melayari tapak web kami, pemalam media sosial boleh membenarkan tapak web media sosial itu menerima maklumat yang dapat dikenal pasti secara langsung tentang anda yang menunjukkan anda telah mengunjungi tapak web kami. Pemalam media sosial boleh mengumpulkan maklumat ini untuk pengunjung yang telah log masuk ke rangkaian sosial, sama ada mereka secara khusus berinteraksi dengan pemalam di tapak web kami atau tidak. Pemalam media sosial juga membenarkan tapak web media sosial untuk berkongsi maklumat tentang aktiviti anda di tapak web kami dengan pengguna lain di tapak web media sosial mereka. Allergan tidak mengawal sebarang kandungan dari pemalam media sosial. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pemalam sosial dari tapak web media sosial, anda harus merujuk kepada pernyataan privasi dan perkongsian data tapak tersebut.

Data Peribadi Kanak-kanak

Tapak ini tidak dimaksudkan atau dicipta untuk individu di bawah umur 18 tahun. Kami tidak, secara sengaja, mengumpul Data Peribadi daripada mana-mana individu di bawah umur 18 tahun.

Bagaimanakah kami melindungi Data Peribadi anda?

Kami mengguna pakai perlindungan teknikal, fizikal dan pentadbiran standard industri untuk melindungi Data Peribadi anda terhadap kehilangan, kecurian, penyalahgunaan, akses tanpa kebenaran, pengubahsuaian, pendedahan dan pemusnahan. Kami mengehadkan akses kepada Data Peribadi anda hanya kepada pekerja dan pihak ketiga yang bertindak bagi pihak kami yang mempunyai keperluan perniagaan yang sah untuk akses tersebut. Kami hanya akan memindahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga yang bertindak bagi pihak kami di mana kami telah menerima jaminan bertulis bahawa Data Peribadi anda akan dilindungi dengan cara yang selaras dengan Notis Privasi ini serta dasar dan prosedur privasi kami.

Kepada siapa dan bilakah kami akan mendedahkan atau berkongsi Data Peribadi anda?

Kami mungkin berkongsi atau mendedahkan Data Peribadi anda dengan entiti berikut:

 • Sekutu global kami, seperti yang kami bincangkan di bawah.
 • Pihak ketiga yang mempunyai kontrak dengan kami untuk menjalankan perkhidmatan bagi pihak kami untuk melaksanakan aktiviti atau fungsi yang berkaitan dengan tujuan pemprosesan berkenaan Data Peribadi anda yang diterangkan di atas. Jika kami berbuat demikian, kami akan menghendaki pihak ketiga yang bertindak bagi pihak kami melindungi kerahsiaan dan keselamatan Data Peribadi anda yang kami kongsi dengan mereka. Melainkan jika dinyatakan sebaliknya secara khusus dalam Pernyataan Privasi ini, pihak ketiga ini mestilah bersetuju secara kontraktual bahawa mereka tidak akan menggunakan atau mendedahkan Data Peribadi anda untuk sebarang tujuan lain selain yang diperlukan untuk memberi kami perkhidmatan, melaksanakan perkhidmatan bagi pihak kami, atau mematuhi undang-undang atau peraturan yang terpakai.
 • Agensi kerajaan, juruaudit, dan pihak berkuasa. Kami mungkin mendedahkan Data Peribadi anda kepada agensi kerajaan, pihak berkuasa, dan juruaudit sebagai respons terhadap permintaan maklumat yang dibenarkan atau sebagaimana yang diperlukan oleh undang-undang, peraturan, atau kod industri.
 • Pembeli pihak ketiga yang berpotensi atau yang sebenar. Jika kami membuat keputusan untuk menyusun semula atau melupuskan perniagaan kami melalui penjualan, penggabungan, atau pengambilalihan, kami boleh berkongsi Data Peribadi anda dengan pembeli yang sebenar atau bakal pembeli. Kami akan menghendaki mana-mana pembeli tersebut memperlakukan Data Peribadi anda selaras dengan Notis Privasi ini.

Bagaimanakah kami memindahkan Data Peribadi anda di peringkat antarabangsa?

Kami boleh menghantar Data Peribadi anda kepada sekutu global kami yang lain. Nama sekutu dan butiran hubungan Allergan boleh didapati di https://www.allergan.com/home. Di samping itu, sekutu-sekutu ini boleh menghantar Data Peribadi anda kepada sekutu global kami yang lain. Sesetengah sekutu kami dan lokasi pangkalan data mereka mungkin berada di negara yang tidak memastikan tahap perlindungan data yang sama seperti undang-undang di negara kediaman anda. Walau apa pun, semua sekutu kami dikehendaki untuk memperlakukan Data Peribadi anda selaras dengan Notis Privasi ini dan dasar serta prosedur perlindungan privasi dan data kami.

Kami boleh menghantar Data Peribadi anda kepada pihak ketiga yang mempunyai kontrak dengan kami untuk menjalankan perkhidmatan bagi pihak kami bagi melaksanakan aktiviti atau fungsi yang berkaitan dengan tujuan pemprosesan berkenaan Data Peribadi anda yang diterangkan di atas. Pihak ketiga kami berkewajipan secara kontraktual untuk mematuhi undang-undang atau peraturan yang berkenaan, termasuk mempunyai mekanisme pemindahan merentas sempadan yang sah untuk menerima data peribadi.

Untuk maklumat lanjut tentang pemindahan merentas sempadan Data Peribadi anda, sila hubungi kami menggunakan maklumat seperti yang diterangkan dalam bahagian “Bagaimana menghubungi kami jika terdapat sebarang pertanyaan atau kebimbangan” di bawah.

Berapa lama kami mengekalkan Data Peribadi anda?

Data Peribadi anda akan dikekalkan sepanjang tempoh hubungan anda dengan kami. Kami akan menyimpan dan mengekalkan Data Peribadi yang kami kumpulkan mengenai anda mengikut Dasar Pengekalan Rekod Korporat kami. Setelah itu ia akan diarkibkan atau dipadamkan. Jadual terperinci amalan pengekalan data kami boleh didapati di https://www.allergan.com/home. Sila ambil perhatian bahawa maklumat tertentu boleh dikekalkan untuk tempoh masa yang lebih lama jika kami mempunyai tanggungjawab berterusan terhadap anda atau jika diperlukan oleh undang-undang tempatan.

Pautan ke Tapak Web Pihak Ketiga

Untuk memudahkan pengunjung kami, tapak web ini mungkin mengandungi pautan ke tapak web lain yang dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga yang kami percaya mungkin menawarkan maklumat yang berguna. Dasar dan prosedur yang kami terangkan di sini tidak diguna pakai di tapak web tersebut. Kami tidak bertanggungjawab untuk pengumpulan atau penggunaan Data Peribadi oleh atau di mana-mana tapak pihak ketiga. Oleh itu, kami menolak sebarang liabiliti untuk penggunaan Data Peribadi oleh pihak ketiga dengan menggunakan tapak web pihak ketiga. Kami mencadangkan untuk menghubungi terus tapak web ini untuk maklumat tentang dasar privasi, keselamatan, pengumpulan data, dan pengedaran mereka.

Apakah hak-hak anda?

Anda mempunyai hak untuk melihat dan mendapatkan salinan Data Peribadi anda, termasuk salinan elektronik, yang kami ada serta meminta kami membuat sebarang pembetulan kepada Data Peribadi yang tidak tepat atau tidak lengkap tentang anda. Anda juga boleh meminta agar kami memadamkan Data Peribadi anda apabila tidak diperlukan lagi untuk tujuan yang anda berikan, membataskan cara kami memproses Data Peribadi anda kepada tujuan tertentu yang terhad di mana pemadaman tidak mungkin dilakukan, atau membantah terhadap pemprosesan Data Peribadi anda. Dalam keadaan tertentu, anda mungkin boleh meminta kami menghantar salinan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga yang anda pilih.

Untuk melaksanakan mana-mana hak tersebut, sila hubungi kami seperti yang tertera di bahagian “Bagaimana untuk menghubungi kami jika terdapat sebarang pertanyaan atau kebimbangan” di bawah. Anda juga berhak membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan (lihat butiran di bawah “Apakah remedi yang tersedia untuk anda” di bawah) jika anda yakin hak anda telah dicabuli.

Bagaimana jika kami meminda Notis Privasi ini?

Dari semasa ke semasa kami boleh membuat perubahan pada Notis Privasi ini untuk mencerminkan perubahan dalam kewajipan undang-undang kami atau cara kami memproses Data Peribadi anda. Kami akan sama ada berkomunikasi dengan anda, atau meletakkan notis di tapak web kami, sebarang perubahan penting Notis Privasi ini dan ia akan berkuat kuasa apabila ia disampaikan atau diberitahu.

Bagaimanakah untuk menghubungi kami jika terdapat sebarang soalan atau kebimbangan?

Sila hubungi Pegawai Privasi Tempatan Allergan Malaysia (Local Privacy Officer, “LPO”) menggunakan maklumat di bawah untuk:

 • Bertanya soalan;
 • Memfail kebimbangan atau aduan;
 • Memilih keluar daripada sesuatu program atau perkhidmatan; dan/atau
 • Untuk melaksanakan mana-mana hak anda yang tersenarai di atas, termasuk akses, pembetulan, kemudahalihan, bantahan, sekatan, dan penghapusan.

  • LPO Allergan Malaysia Alamat Surat-menyurat: Allergan Malaysia Sdn Bhd Tingkat 5-02, Blok A, PJ 8, No.23, Jalan Barat, Seksyen 8, 46050 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Perhatian: Pegawai Privasi Tempatan Alamat E-mel: MY.DPO@allergan.com


Apakah remedi yang tersedia untuk anda?

Untuk maklumat lanjut mengenai hak privasi dan perlindungan data anda, atau jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah secara terus dengan kami dan ingin membuat aduan, sila hubungi pihak berkuasa perlindungan data khusus negara anda.